برای اطلاع از عضویت خود در انجمن کد ملی خود را در کادر جستجوی زیر وارد کنید:

Search
ولی علیزادهvalializadeh20@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی
سید سعید حسینیhosseini_seyedsaeed@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت راهبردی ورزشی
علیرضا عظیمیa.azimi@bmi.irدانشجوی دکتریحقوق کیفری و جرم شناسی
حسین نزادیhossein19885@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی - بازاریابی در ورزش
کاظم شیرزاد اجیرلوshirzad_kazem@yahoo.comکارشناسی ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی فیزلوژی ورزشی
امیر ایزدخواهamirizady@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
محمدامین معقولaminmaghoul@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی. بازاریابی و رسانه های ورزشی
محمدامین معقولaminmaghoul@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی. بازاریابی و رسانه های ورزشی
مسعود فراهانی طجرm.farahanee@yahoo.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
میرسلیم باقرنژادsalimbagher@gmail.comکارشناسی مربیگری پایه آمادگی جسمانی
سعید میرزائی گوکهmirzaei.gokeh@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش
وحید مکی زادهv.makizadeh@hormozgan.ac.irدکتریمدیریت بازرگانی
بهزاد حیدرزاده جزیbehzad.h2009@yahoo.comکارشناسی ارشدتربیت بدنی
مریم سراجmaryam_seraj60@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
جعفر گنج خانلوganjkhanloojafar@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
آویشن یزدانیavishan.yazdani@gmail.comکارشناسی ارشدمدیریت دولتی-تحول
یوسف یاوریyavarif@yahoo.comدکتریمدیریت و برنامه ریزی ورزشی
محمد مهدی اسلامی مرزنکلاتهmm.eslami@gu.ac.irدکتریمدیریت ورزشی
فروزان سلیمانیforuzan.soleimani2018@gmail.comکارشناسی مدیریت ورزش بازاریابی
رضا قاسم نژادreza.ghasemnejad@yahoo.comدانشجوی دکتریمديريت ورزشي
صفحه7 از12

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


تهران - بهجت آباد - خ پزشک - خ عضدی شمالی - ساختمان علامه طباطبایی،  پلاک 76، طبقه دوم، اتاق 215، کدپستی 1597633145 

شماره تماس:  81032224

موبایل: 09903969692

 

فکس:  88934105

کد پستی:1597633141

مسئول روابط عمومی: خانم سجده مرادی  

ایمیل انجمن:iranissma@gmail.com

 لطفا برای پیگیری مقالات تنها از طریق ایمیل نشریه trends.journal2019@gmail.com مکاتبه نمایید.   

 

 

ISSMA.IR

تم آبی     تم اصلی

کلیه حقوق این تارنما متعلق به انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران می باشد.