برای اطلاع از عضویت خود در انجمن کد ملی خود را در کادر جستجوی زیر وارد کنید:

Search
محمد علیمردانیmalimardani63@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
گلرخ عیوضیge.ass1387@gmail.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
زینب ناصریzeinabnasery@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
سید مرتضی عظیم زادهDrAimzadeh.com@gmail.comدکتریمدیریت ورزش
حسین ذبیحیzabihi.1952@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزش
رامین نیک روشRaminnik33@gmail.comکارشناسی تربیت بدنی
محمد فاریابیinfofaryab@yahoo.comدکتریمدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری
احسان اسداللهیehs.asadollahi.spr@iauctb.ac.irدانشجوی دکتریتربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی
عبدالرضا یلوهnaghmeh_safaei@yahoo.comکارشناسی مهندسی مکانیک
موسی جلیلیjalili_mousa@yahoo.comدانشجوی دکتریتربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت ورزشی
عباس مهدی زادهabas.mahdizade@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
الهام صارمیsaremi.elham@yahoo.comکارشناسی علوم ورزشی
اسماعیل شریفیانsharifian@uk.ac.irدکتریمدیریت ورزشی
رمضان کریمیr.karimi1356@gmail.comدانشجوی دکتریتربیت بدنی-مدیریت ورزشی
محمد حسین محسنی چلکmohamad65mohseni@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی و رسانه ها درورزش
آرام مرادیaram.moradi65@gmail.comدکتریمدیریت ورزشی
سید ابوالفضل حسینیabolfazlhoseini110@yahoo.comکارشناسی ارشدتربیت بدنی
محمدعلی اولیاییmaocoachxperia@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
زينب مندعلي زادهzmondalizade@yahoo.comدکتریمديريت ورزشي
شهربانو جمعه پور jomehpourshahrbanoo@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت و برنامه ریزی ورزشی
صفحه9 از12

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


تهران - بهجت آباد - خ پزشک - خ عضدی شمالی - ساختمان علامه طباطبایی،  پلاک 76، طبقه دوم، اتاق 215، کدپستی 1597633145 

شماره تماس:  81032224

موبایل: 09903969692

 

فکس:  88934105

کد پستی:1597633141

مسئول روابط عمومی: خانم سجده مرادی  

ایمیل انجمن:iranissma@gmail.com

 لطفا برای پیگیری مقالات تنها از طریق ایمیل نشریه trends.journal2019@gmail.com مکاتبه نمایید.   

 

 

ISSMA.IR

تم آبی     تم اصلی

کلیه حقوق این تارنما متعلق به انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران می باشد.