برای اطلاع از عضویت خود در انجمن کد ملی خود را در کادر جستجوی زیر وارد کنید:

Search
مهدي عباسيMehdi.abbasi1373@yahoo.comکارشناسی تربيت بدني
شهرام عروف زادaroufzad@gmail.comدکتریتربیت بدنی و علوم ورزشی
خدیجه پورذبیح سرحمامیpurzabih@gmail.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
احمد بختیاری نیاhbakhtiarinia@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت راهبردی سازمانهای ورزشی
رضا میرفلاح نصیریnassiri_r2002@yahoo.comدکتریمدیریت ورزشی
شهاب بهرامیbahramishahab@yahoo.comدکتریمدیریت ورزشی
كريم زهره ونديانk.zohrevand8098@gmail.comدکتریمديريت ورزشي
احسان محمدیmohammadiehsa@gmail.comدانشجوی دکتریحقوق بین الملل
سعید فرمانیsaeedfarmani77@gmail.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
محمود رئوفmh.raoof@yahoo.comدکتریمديريت ورزشي
ابوالفضل عسکریhiabili@yahoo.comکارشناسی ارشدمدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
مهلا محرریmahla.moharreri@mail.um.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
سارا هنرمند رادshrad8080@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی
محمد حسین میرزا راه کوشکیkoushki39@yahoo.comدانشجوی دکتریتربیت بدنی
حمید رودباریroodbari.hamid@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت بازاریابی و رسانه در ورزش
رضا حیدریreza.hdr1994@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
زینب السادات سیدعبداللهیzeinab.seyedabdollahi@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
فاطمه کاتبی جهرمیf.katebi22@gmail.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
مصطفی سواریmostafa.savari85@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت راهبردی
مصطفی سواریmostafa.savari85@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت راهبردی
صفحه2 از13

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


تهران - بهجت آباد - خ پزشک - خ عضدی شمالی - ساختمان علامه طباطبایی،  پلاک 76، طبقه دوم، اتاق 215، کدپستی 1597633145 

شماره تماس:  81032224

موبایل: 09903969692

 

فکس:  88934105

کد پستی:1597633141

مسئول روابط عمومی: خانم سجده مرادی  

ایمیل انجمن:iranissma@gmail.com

 لطفا برای پیگیری مقالات تنها از طریق ایمیل نشریه trends.journal2019@gmail.com مکاتبه نمایید.   

 

 

ISSMA.IR

تم آبی     تم اصلی

کلیه حقوق این تارنما متعلق به انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران می باشد.