برای اطلاع از عضویت خود در انجمن کد ملی خود را در کادر جستجوی زیر وارد کنید:

Search
جبراییل رجبیg.rajabi55@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
نیلوفر صفویانniloofar.safavian@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت سیستم ها
سید جمشید مقیمی دینانjamshid.moghimi.d@ut.ac.irکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی-بازاریابی ورزشی
رویا اسمعیل زادهsmaili111@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت رسانه های ورزشی
سیما شایقی مغانلوshayeghisima@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت بازاریابی ورزشی
اسفندیار خسروی زادهes70kh@yahoo.co.ukدکتریمدیریت ورزشی
جواد محمدخانیjmohammadkhani66@gmail.comدانشجوی دکتریتربیت بدنی
معصومه حبیبی نژادiransportscience@gmail.comدکتریمدیریت راهبردی تربیت بدنی
محمدشعيبيAdel1101459@gmail.comکارشناسی برق
هانیه غلامیhanigholami918@yahoo.comکارشناسی علوم ورزشی
سیمین اسگندری دستگیریsskandari5@gmail.comدکتریمدیریت وبرنامه ریزی ورزشی
راضیه ولی زادهvalizadeh.razieh1368@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدتربیت بدنی
قاسم مهرابیGH_M1814@YAHOO.COMدکتریمدیریت ورزشی
سیده سکینه میرعباسیmaryammirabbasi0098@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدتربیت بدنی-مدیریت ورزشی
سید مهدی فانیNpkco.net@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت کسب و کار
سعید جعفریssport.jafari@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
سیده سارا پورجانکی خانیspourjanakikhani@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت راهبردی سازمان های ورزشی
علی ملکیa.maleki871@gmail.comکارشناسی ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی
سمیه رهبریs.rahbari64@yahoo.comدانشجوی دکتریتربیت بدنی و علوم ورزشی
نسترن بروجنیnastaran_borujeni@yahoo.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
صفحه11 از12

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


تهران - بهجت آباد - خ پزشک - خ عضدی شمالی - ساختمان علامه طباطبایی،  پلاک 76، طبقه دوم، اتاق 215، کدپستی 1597633145 

شماره تماس:  81032224

موبایل: 09903969692

 

فکس:  88934105

کد پستی:1597633141

مسئول روابط عمومی: خانم سجده مرادی  

ایمیل انجمن:iranissma@gmail.com

 لطفا برای پیگیری مقالات تنها از طریق ایمیل نشریه trends.journal2019@gmail.com مکاتبه نمایید.   

 

 

ISSMA.IR

تم آبی     تم اصلی

کلیه حقوق این تارنما متعلق به انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران می باشد.