برای اطلاع از عضویت خود در انجمن کد ملی خود را در کادر جستجوی زیر وارد کنید:

Search
وحید قاسمیvahid92ghasemi@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت رویدادهای ورزشی
محمد اجریانsalar69@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت رویدادهای ورزشی
حسن غلامی قاجاریhassangholami17@yahoo.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
بهاره رحمانیان کوشککیb.rahmanian66@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
محمد سیوان نوریsaiwannouri@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
فرشید گنجیGanji.farshid1@gmail.comدانشجوی دکتریتربیت بدنی فیزیولژی ورزش قلب و عروق و تنفس
امیر اکبرزادهamirakbarzadeh71@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
سید محمد جواد رضویseyedjavadrazavi@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
سعید اشرفی فشیsaeid.ashrafi64@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی گرایش بازاریابی
رها برهمندraha_barahmand@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
حسین دیگوییDigoei.hossein@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
ریبوار سعیدیrebwar4@ymail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
مریم خلیلیmaryamkhalili6465@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت بازاریابی ورزشی
شاهین سلطان پورshahinsoltanpoor@yahoo.comدکتریمدیریت ورزشی
فرزانه جعفريMahakjafari777@yahoo.comکارشناسی ارشدمديريت بازاريابي در ورزش
محمدحسن متقی شهریmh.mottaghi@yahoo.comدکتریمدیریت ورزشی
فرشته ادیب روشنfereshte.adib@ymail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
مهدیه مطهریmahdiye_motahari@yahoo.comکارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
سید مجید زارعیانmajid_46zr@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
مریم بشارتی مقدمmbesharatimoghadam@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
صفحه4 از12

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


تهران - بهجت آباد - خ پزشک - خ عضدی شمالی - ساختمان علامه طباطبایی،  پلاک 76، طبقه دوم، اتاق 215، کدپستی 1597633145 

شماره تماس:  81032224

موبایل: 09903969692

 

فکس:  88934105

کد پستی:1597633141

مسئول روابط عمومی: خانم سجده مرادی  

ایمیل انجمن:iranissma@gmail.com

 لطفا برای پیگیری مقالات تنها از طریق ایمیل نشریه trends.journal2019@gmail.com مکاتبه نمایید.   

 

 

ISSMA.IR

تم آبی     تم اصلی

کلیه حقوق این تارنما متعلق به انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران می باشد.